Agriculture doo

Traktorska prskalica

Agromehanika traktorska prskalica AGS 220-660

Agromehanika traktorska prskalica AGS 220-660 se upotrebljava za zaštitu poljoprivrednog bilja. Spada u razred manjih nošenih prskalica sa rezervoarom od 200-600 l. Njena upotreba je jednostavna i sigurna. Ima ugrađene najmodernije elemente koji su izuzetnog kvaliteta. Prskalica je opremljena sa polietilenskim rezervoarom, koji ima zaobljene ivice, glatke unutrašnje stranice i nagnuto dno. Konstrukcija prskalice pruža kratku težištnu razdaljinu od traktora do prskalice, dobro mešanje zaštitnog sredstva, jednostavno čiščenje prskalice i pražnenje rezervoara.

Tehničke specifikacije

REZERVOARI POLIETILENSKI
220 – 330 – 440 – 600
MODEL PUMPE
BM45 – BM65 – BM105
BROJ MEMBRANA
2 – 3
KAPACITET PUMPE (5400/MIN)
45 – 65 – 105
MODEL REGULATORA
PR3CF/4
TIP REGULATORA
STANDARD
BROJ SEGMENATA
3+1
ZAHVAT GRANE (METARA)
6 – 8/10 – 8/10/12
TIP GRANE
FIKSNA
MOGUĆA PODELA GRANE
3
BROJ DIZNI
12 – 16/20 – 16/20/24
TIP NOSAČA DIZNI MEMBRAN.
1.DIZNA
TIP DIZNI
LECHLER
TEŽINA PRSKALICE KG
53 – 68 – 74 – 78 – 105
TEŽINA GRANE KG
21 – 30/48 – 30/48/87